Home

Profesionalne obuke

Obuke za novinske i izdavačke kuće, marketing agencije, marketing i odeljenja grafičke produkcije preduzeća u:

  • korišćenju grafičkog softvera (primarno Adobe paket)
  • tehnikama pripreme za štampu

Grafička produkcija

Više od 25 godina profesionalnog iskustva u grafičkoj produkciji i dizajnu daju garanciju kvaliteta usluga:

 • dizajn i tehničko uređenje knjiga, časopisa i brošura
 • dizajn različitih grafičkih proizvoda po zahtevu klijenta
 • kreiranje vizuelnog identiteta i logotipa
 • priprema i organizacija štampe

Grafički i softverski konsalting

Pružamo pomoć i savetovanje u sledećim oblastima:

 • Grafičkih i dizajn problema i situacija
 • Upotrebe grafičkog softvera
 • Pomoć pri izboru kandidata za zaposlenje u domenu grafike i dizajna

Prevođenje

Prevodi sa i na 14 jezika. Tim profesionalnih prevodilaca nudi:

 • prevođenje dokumentacije, knjiga i drugih pisanih sadržaja
 • simultano prevođenje
 • overu sudskog tumača